Meniu Uždaryti

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”

Skaidiškių mokykla-darželis 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Mūsų mokyklos 1-4 klasių mokiniai jau džiaugiasi savo klasėmis, aprūpintomis gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonėmis bei įrangos komplektais. 

Informaciją apie projektą rasite svetainėje: 

http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

       

Accessibility