Meniu Uždaryti

Darbo užmokestis

Vilniaus r. Skaidiškių mokyklos-darželio darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas2020 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur.2021 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur.Etatų skaičius
Direktorius184920901
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui149618541
Ūkio vedėjas9809851
Sekretorius8658701
Logopedas105910651
Socialinis pedagogas2692710,25
Psichologas2662680,25
Bibliotekininkas2422440,25
Mokytojas, dirbantis pagal pradinio ugdymo programą137713989,93
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą1441145211,4
Meninio ugdymo mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą1334  13421,5
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą140314103
Mokytojo padėjėjas8388439
Pagalbos mokiniui specialistas11706420,5
Virėjas8308353,5
Einamojo remonto darbininkas6076421,5
Pagalbinis darbininkas6076420,5
Sandėlininkas6076421
Skalbėjas6076421
Sargas6076422
Valytojas6076423
Kiemsargis6076421

Accessibility