Meniu Uždaryti

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

SKAIDIŠKIŲ MOKYKLOJE-DARŽELYJE VEIKIA 7 IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS

SAULUTĖ
Vaikų amžius – 2-3 m.
Ugdomoji kalba – lietuvių
Grupės darbo laikas – 10,5 val.
Mokytoja – Olga Macinkevičienė
Mokytojo padėjėja – Danuta Gerasimovič

STOKROTKI
Vaikų amžius – 2-3 m.
Ugdomoji kalba – lenkų
Grupės darbo laikas – 10,5 val.
Mokytojos – Kristina Pozdniak, Danuta Olechnovič
Mokytojo padėjėja – Gražina Petrukanec

ŽIRNIUKAI
Vaikų amžius – 3-4 m.
Ugdomoji kalba – lietuvių
Grupės darbo laikas – 10,5 val.
Mokytoja – Liudmila Kapūsta
Mokytojo padėjėja – Svetlana Belokopytova

BIEDRONKI
Vaikų amžius – 3-6 m.
Ugdomoji kalba – lenkų
Grupės darbo laikas – 10,5 val.
Mokytojos – Irena Kozlovska, Danuta Olechnovič
Mokytojo padėjėja – Teresa Blaževič

VARPELIAI
Vaikų amžius – 4-5 m.
Ugdomoji kalba – lietuvių
Grupės darbo laikas – 10,5 val.
Mokytojos – Nijolė Meilūnienė, Elena Staniūnienė
Mokytojo padėjėja – Janina Šalgunovienė

KRASNOLUDKI
Ugdomų vaikų amžius – 4-6 m.
Ugdomoji kalba – lenkų
Grupės darbo laikas – 10,5 val.
Mokytojos – Liucija Svatkovska, Eliana Maculevič
Mokytojo padėjėja – Marija Šimelevič

ĄŽUOLIUKAI
Vaikų amžius – 4-6 m.
Ugdomoji kalba – lietuvių
Grupės darbo laikas – 12 val.
Mokytojos – Elena Staniūnienė, Jolanta Karaznevič
Mokytojo padėjėja – Gražina Gaidukevič

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaičiuojamas remiantis Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bf8d610608d11e79198ffdb108a3753/asr

Ikimokyklinio ugdymo grupėse vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF

Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo portalas https://www.ikimokyklinis.lt  

Accessibility