Meniu Uždaryti

Mokyklos-darželio istorija

Skaidiškių lopšelis-darželis savo veiklą pradėjo 1972 m. Po vienu stogu su lopšeliu – darželiu veikė Rudaminos ,,Ryto“ ir Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijų filialai.

2008 m. gegužės mėn. pakeistas įstaigos statusas į mokyklą-darželį. Nuo 2008 m. iki 2021 m. gruodžio mėn. įstaigai vadovo direktorė Česlava Balaišienė. Dabar laikinai direktoriaus pareigas eina direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Markevič.

Skaidiškių mokykla-darželis yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurioje veikia 7 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 8 pradinio ugdymo klasės. Vaikų ugdymas organizuojamas lietuvių ir lenkų kalbomis. Šiuo metu mokykloje-darželyje ugdoma 219 vaikų.

Visi mokytojai turi didelę darbo su vaikais patirtį, yra įgiję kvalifikacines kategorijas ir nuolat tobulina savo profesines kompetencijas. Įstaigoje įgyvendinama 2013 m. atnaujinta mokyklos – darželio ikimokyklinio ugdymo programa ,,Saulutė“.

Accessibility