Meniu Uždaryti

Savivalda

Mokyklos-darželio taryba

Mokyklos – darželio taryba – aukščiausioji Mokyklos – darželio savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Už savo veiklą Mokyklos – darželio taryba atsiskaito ją rinkusiems Mokyklos – darželio bendruomenės nariams.

Tarybos sudėtisVardas, pavardėAtstovavimas
Tarybos pirmininkėElena Staniūnienė
Tarybos sekretorėIlona Kupcevič
Tarybos narėDiana KrulikovskaDarbuotojų atstovė, pradinis ugdymas
Tarybos narėRegina BobrovičienėDarbuotojų atstovė, priešmokyklinis ugdymas
Tarybos narėDanuta OlechnovičDarbuotojų atstovė, ikimokyklinis ugdymas
Tarybos narėJulija ŽidovainienėDarbuotojų atstovė, meninis ugdymas
Tarybos narėOksana ProkopčukTėvų (globėjų) atstovė, pradinis ugdymas
Tarybos narėOlga MartinkevičTėvų (globėjų) atstovė, pradinis ugdymas
Tarybos narėOksana JevsaTėvų (globėjų) atstovė, ikimokyklinis ugdymas

Darbo taryba

Tarybos sudėtisVardas, pavardėPareigos
Tarybos pirmininkėLiudmila KapūstaVyresnioji mokytoja, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Tarybos narėAušrutė ZibolienėPradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Tarybos narėKrystyna MlynskaPradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos – darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos – darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje – darželyje dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Tarybos sudėtisVardas, pavardėPareigos
Tarybos pirmininkėIrena MarkevičDirektoriaus pavaduotoja ugdymui,
l. e. direktoriaus pareigas
Tarybos narėLiudmila KapūstaVyresnioji mokytoja, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Tarybos narėJolanta KaraznevičVyresnioji mokytoja, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Tarybos narėIrena KozlovskaMokytoja metodininkė, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Tarybos narėOlga MacinkevičienėVyresnioji mokytoja, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Tarybos narėNijolė MeilūnienėVyresnioji mokytoja, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Tarybos narėKristina PozdniakVyresnioji mokytoja, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Tarybos narėElena StaniūnienėMokytoja metodininkė, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Tarybos narėDanuta OlechnovičVyresnioji mokytoja, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Tarybos narėLiucija SvatkovskaVyresnioji mokytoja, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Tarybos narėEliana MaculevičMokytoja, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Tarybos narėAna BareikienėMokytoja metodininkė, dirbanti pagal
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programą programas
Tarybos narėRegina BobrovičienėMokytoja, dirbanti pagal
priešmokyklinio ugdymo programą
Tarybos narėDanuta ZablockajaVyresnioji mokytoja, dirbanti pagal
priešmokyklinio ugdymo programą
Tarybos narėJulija MarkevičMokytoja, dirbanti pagal
priešmokyklinio ugdymo programą
Tarybos narėJulija ŽidovainienėMeninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas
Tarybos narysMiroslav LiachovičMeninio ugdymo vyresnysis mokytojas,
dirbantis pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas
Tarybos narėJulita AleksandrovičPradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Tarybos narėAušrutė ZibolienėPradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Tarybos narėKrystyna MlynskaPradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Tarybos narėDiana KrulikovskaPradinio ugdymo mokytoja
Tarybos narėJanina TomaševskaPradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Tarybos narėRenata DmitrukienėPradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Tarybos narėIlona KupcevičLietuvių (valstybinės) kalbos mokytoja
Tarybos narėLucija IljinienėAnglų kalbos vyresnioji mokytoja
Tarybos narėAldona BalsienėTikybos mokytoja
Tarybos narėValiantsina FraniukTikybos mokytoja
Tarybos narėAgnieška RaguckaPsichologė
Tarybos narėKristina KrepštulVyresnioji socialinė pedagogė
Accessibility