Meniu Uždaryti

Projektas ,,Gamtos garsai“

2022 m. balandžio 18 – gegužės 13 dienomis, Vilniaus rajono švietimo įstaigose, teikiančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, buvo vykdomas projektas „Pavasario garsai“. Projektą organizavo Skaidiškių mokyklos-darželio mokytojos metodininkės, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą Irena Kozlovska ir Elena Staniūnienė.

Pasak M. Montessori, gamta nuo mažens vaikams turi būti jo pirmoji knyga, teikianti žinias. Geriausiai gamtą vaikas pažins stebėdamas, tyrinėdamas, bandydamas atrasti pats. Mūsų, kaip pedagogų, užduotis sudaryti sąlygas visiems vaikų gebėjimams vystytis, stebėti, atrasti, fiksuoti, menu padėti vaikui atsiskleisti, pajusti bendravimo ir asmeninės kūrybos džiaugsmą – laisvai išreikšti savo įspūdžius piešiniais, mintimis, garsais.

Projekto tikslas skatinti ugdytinių domėjimąsi ir ugdyti rūpestingą vaikų požiūrį į bundančią gamtą, džiaugtis pavasario garsais, mokytis atskleisti jų savitumą, ieškoti ir atkartoti juos gamtoje (medžių ošime, lietaus garsuose, paukščių čiulbėjime ir t.t.), juos imituoti, drąsinti vaikus įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus.

Projektui buvo pateikiami kūrybiniai darbai nuotraukos, išgirstų gamtos garsų
pamėgdžiojimai ir jų atkartojimai įvairia technika.

Dėkojame visiems projekto dalyviams.

Accessibility