Meniu Uždaryti

Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Komisijos sudėtisVardas, pavardėPareigos
Komisijos pirmininkėIrena MarkevičDirektoriaus pavaduotoja ugdymui,
l. e. direktoriaus pareigas
Komisijos sekretorėDiana KrulikovskaPradinio ugdymo mokytoja
Komisijos narėKristina KrepštulVyresnioji socialinė pedagogė
Komisijos narėAgnieška RaguckaPsichologė
Komisijos narėIrena KozlovskaMokytoja metodininkė, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Komisijos narėLiudmila KapūstaVyresnioji mokytoja, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Komisijos narysMiroslav LiachovičMeninio ugdymo vyresnysis mokytojas,
dirbantis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Komisijos sudėtisVardas, pavardėPareigos
Komisijos pirmininkė Irena Markevič Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
l. e. direktoriaus pareigas
Komisijos sekretorėJolanta KaraznevičVyresnioji mokytoja, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Komisijos narėAlicija BalcevičVilniaus rajono savivaldybės
administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė
Komisijos narėIrena KozlovskaMokytoja metodininkė, dirbanti pagal
ikimokyklinio ugdymo programą
Komisijos narėJanina TomaševskaPradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Viešųjų pirkimų komisija

Komisijos sudėtisVardas, pavardėPareigos
Komisijos pirmininkėIrena MarkevičDirektoriaus pavaduotoja ugdymui,
l. e. direktoriaus pareigas
Komisijos narėRegina BobrovičienėMokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio
ugdymo programą
Komisijos narėAna GaidamovičVirėja
Komisijos narėOksana ŠilingovaŪkio vedėja

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Grupės sudėtisVardas, pavardėPareigos
Grupės vadovėIrena MarkevičDirektoriaus pavaduotoja ugdymui,
l. e. direktoriaus pareigas
Grupės narėDiana KrulikovskaPradinio ugdymo mokytoja
Grupės narėRegina BobrovičienėMokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio
ugdymo programą
Grupės narėJulija ŽidovainienėMeninio ugdymo mokytoja, dirbanti
pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas
Grupės narėLiudmila KapūstaVyresnioji mokytoja, dirbanti
pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Grupės narysMiroslav LiachovičMeninio ugdymo vyresnysis mokytojas,
dirbantis pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas

Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė

Grupės sudėtisVardas, pavardėPareigos
Grupės vadovėIrena MarkevičDirektoriaus pavaduotoja ugdymui,
l. e. direktoriaus pareigas
Grupės narėEva BartaševičSekretorė
Grupės narėOksana ŠilingovaŪkio vedėja
Grupės narysMiroslav LiachovičMeninio ugdymo vyresnysis mokytojas,
dirbantis pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas
Accessibility