Meniu Uždaryti

Maitinimas

Visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams – nemokami pietūs

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nemokami pietūs, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, priklausys ne tik visiems priešmokyklinukams ir pirmokams, bet ir antrokams. Dėl nemokamų pietų prašymų teikti nereikia. Jeigu poreikio gauti nemokamus pietus mokykloje nėra, mokinio tėvai arba globėjai apie tai turi informuoti mokyklos administraciją.

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims – viskas, ką reikia žinoti

Lengvatų taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams

Mokestis už vaikų maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:
• vaikas turi tik vieną iš tėvų (vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo įraše, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba tėvai išsiskyrę, vaiką augina vienas iš tėvų);
• šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose, pateikus šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir pažymą iš mokymosi įstaigos rugsėjo ir vasario mėn.;
• vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą;
• vaikas auga mokinių arba studentų šeimoje, kurioje abu tėvai mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą rugsėjo ir vasario mėnesiais;
• vienas iš tėvų yra neįgalusis, netekęs 60 ir daugiau procentų darbingumo, pateikia šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir neįgalumo pažymėjimą.

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:
• šeima gauna socialinę pašalpą pagal pateiktus tai patvirtinančias pažymas kas 3 mėnesius;
• vaikai yra iš socialinės rizikos šeimų pagal pateiktą Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą (pažyma galioja 1 metus).

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas, jeigu vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs vystymosi sutrikimai, kompleksiniai sutrikimai, vaikas serga epilepsiją, sunkios formos alergija, diabetu, autizmu, onkologine liga, yra protiškai atsilikęs.

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

Vilniaus rajono savivaldybės skolų išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašas

Skaidiškių mokyklos-darželio mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Accessibility