Meniu Uždaryti

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti vaikui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

SKAIDIŠKIŲ MOKYKLOJE-DARŽELYJE VEIKIA 8 PRADINIO UGDYMO KLASĖS

1A KLASĖ
Mokytoja – Renata Dmitrukienė
Ugdomoji kalba – lietuvių

1B KLASĖ
Mokytoja – Janina Tomaševska
Ugdomoji kalba – lenkų

2A KLASĖ
Mokytoja – Aušrutė Zibolienė
Ugdomoji kalba – lietuvių

2B KLASĖ
Mokytoja – Krystyna Mlynska
Ugdomoji kalba – lenkų

3A KLASĖ
Mokytoja – Diana Krulikovska
Ugdomoji kalba – lietuvių

3B KLASĖ
Mokytoja – Julita Aleksandrovič
Ugdomoji kalba – lenkų

4A KLASĖ
Mokytoja – Julija Židovainienė
Ugdomoji kalba – lietuvių

4B KLASĖ
Mokytoja – Ilona Kupcevič
Ugdomoji kalba – lenkų

Pradinio ugdymo programa mokykloje-darželyje įgyvendinama remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis https://www.e tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55FA64EA6862/asr

Daugiau informacijos apie pradinį ugdymą https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas

Accessibility